Lokal infiltration av dagvatten
översvämningsdrabbade områden i Vellinge kommun

Presentation av vattentunnor
och bänkar med vattenmagasin i kortenstål. >>

 
DAGVATTENHANTERING

Presentation av vattentunnor i kortenstål. Flera olika modeller. Design Pumilus


   

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vatten är vitalt i alla levande processer.
Vattnet är hela tiden i rörelse. Det formar landskapet.
Vatten skall hanteras med yttersta respekt i planering av vårt samhäll. Häftiga skyfall och torrperioder kommer bli allt vanligare.

Pumilus har jobbat med dagvattenfrågor redan tidig 90-tal med focus att intrigera vattenfrågor i stadsbyggnad.
Planering och projektering av våtmarker, fördröjningsmagasin, dammar och infiltrations-bäddar och även med drift -och underhållsfrågor.


Vattenmiljöerna är också de artrika biotoper.
Barnen älskar vatten och som våra framtida beslutfattarna är det väldigt viktigt att de har gröna och blöta områden att utforska och vistas i.

Under marken är det många som konkurrera om utrymmet. Här kan Pumilus vara rådgivare och hjälp med bland annat ledningfrågan.

   

PUMILUS

PREFLIGH

PROCESS

LJUSPLANERING

DAGVATTENHANTERING

GRÖNPLANERING

FORMGIVNING

UTREDNING

KONTAKT