GRÖNPLANERING  

Idag bor ca 80% av alla EU:s medborgare i städer. Grönskan har en ännu viktigare roll i staden för välbefinnandet, klimatet och miljön
Det är en utmaning att omvandla en gestaltnings- idé till en bygghandling. En lång erfarenhet med att arbeta med entreprenader är då till stor hjälp. Det krävs kunskaper om bland annat växtmaterial, sten, betong, trä och metall.

Många av dagens bostadsgårdar byggs på upphöjda bjälklager. Så när gårdarna anläggs måste många olika discipliner samverka.
Gränsdragningen mellan de olika kunskaps-diciplinerna behöver ofta förtydligas. Därför är det bra att upprätta förteckningar för att särskilja de överlappande ansvarsområdena.

Markbyggnad med konstruktion, hårdgjorda ytor, yttre VA, belysning och driftsfrågorna i rätt proportioner.
Pumilus har även formgivit många privata trädgårdar med växter, belysning, möblering och markbyggnad.
I många projekten som vi arbetar med idag vill skapa en bättre lek- och utemiljö för barn.


   

PUMILUS

PREFLIGH

PROCESS

LJUSPLANERING

DAGVATTENHANTERING

GRÖNPLANERING

FORMGIVNING

UTREDNING

KONTAKT