LJUSPLANERING    
   

Vi har ljus i överskott på sommaren. På vinter är det en bristvara Ljus är ordlös kommunikation.
Ljuset förstärker kommuners eller företagets varumärken.

Det viktigare är inte att belysa utan hur men belyser.
Honnörsorden är skönhet, trygghet, upplevelse och miljöaspekter i armaturval och genomförande.

Jag fick möjligheten att börja arbeta med ljusplaneringen i Malmö stad. I dag har vi fantastiska tekniska möjligheter att lösa belysningsuppdrag med mindre energianvändning.
Pumilus har tagit fram belysning för byggnader, torg, parker och konstverk och även tagit fram ljusprogram.

Skuggan tillhör natten. Vi ska inte överbelysa våra stadsmiljöer. Utan låta ljussättningen ge utemiljörer och fasader en aftondräkt av trygghet, skönhet och identitet.

"Light pollution" är begreppet för bländande och störande ljus som ska undvikas till varje pris. Låt belysningen vara där den behövs och tillför något till platsen.

   

PUMILUS

PREFLIGH

PROCESS

LJUSPLANERING

DAGVATTENHANTERING

GRÖNPLANERING

FORMGIVNING

UTREDNING

KONTAKT