PREFLIGHT
Inom flyget är starten frivillig men landningen alltid obliskatorisk. Att arbeta med uppdrag har många likheter. Alla uppdrag är unika i till sin karaktär.
Det krävs erfarenhet, färdighet inom kunskapsområdet, arbetsredskap och engagemang som bränsle.
Liksom i flyget använder jag olika checklistor för att ha full kontroll, i ett uppdrag kan det till exempel gälla bygglovshantering och detaljplanering med mera.
Av erfarenhet har jag lärt mig att ha bra sikt ut. Förutsättningarna kan ändras snabbt och då måste man agera.
Kunskap är inget värt om man inte använder den. Delad erfarenhet och kompentens genererar alltid mervärde för beställaren och kollergor.

     

PUMILUS

PREFLIGHT

PROCESS

LJUSPLANERING

DAGVATTENHANTERING

GRÖNPLANERING

FORMGIVNING

UTREDNING

KONTAKT