PUMILUS   Pumilus betyder liten på latin
Nemo Propheta in Patria betyder "ingen är profet i sitt eget land".

   
   
PUMILUS AB

Pumilus drivs i aktiebolagsform och har varit verksam sedan 2010. Jag arbetar med ett brett nätverk av olika discipliner inom och utanför ämnesområdet arkitektur/ landskapsarkitektur.
Jag har haft rollen som beställare och konsult i olika privata och kommunala organisationer. Arbetsuppgifterna har varit allt från översiktliga planer, detaljplaner till entreprenaderfarenheter. Ju närmare utförandet arbetet har varit desto fler praktiska utmaningar.
Pumilus har F-skattsedel, konsultförsäkring mm enligt yrkespraxis för konsultföretag.
Kontoret är mobilt men det finns ett fast kontorsplats på Yellon AB, på Södra Förstadsgatan i centrala Malmö.
PEKKA KÄRPPÄ

Jag är född i Helsingfors med rötter i den norrländska tjälen i Uleåborg.
Jag har bott och verkat i Stockholm- Spånga, Uppsala Österåker- Ljusterö och i Halmstad. Idag har jag skånsk lera från Limhamn under fötterna.
Flygcertifikat gör att jag på fritiden kan utöva mitt stora intresse att flyga. Utöver flygmaskinen tar jag mig fram i terrängen med motorcykel eller vanlig cykel.
På vinterna spelar jag gärna hockey. Ganska ofta sitter jag med en akvarellpensel eller en blyertspenna i handen och skapar.
Men det viktigaste är min härliga familjen med sambon Caroline, sönerna Samuel och Gabriel, och katten Enzo
YRKESERFARENHET
UNDER 27 ÅR FRÅN …

Kungl. Byggnadsstyrelsen, Stockholm
Rockford Landscape, UK
Plan Centre, Arkitektkontor i Helsingfors
Halmstad kommun
Malmö Stad
WSP, Malmö
Grotmitj
Arkitektur och Byggledning AB05, delägare
Yellon Arkitekter
Pumilus AB, ägare 

   

PUMILUS

PREFLIGH

PROCESS

LJUSPLANERING

DAGVATTENHANTERING

GRÖNPLANERING

FORMGIVNING

UTREDNING

KONTAKT